Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang quyết tâm thực hiện tốt chương trình kết nối cung - cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản

An Giang quyết tâm thực hiện tốt chương trình kết nối cung - cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Ngày đăng: 27/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Chương trình kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

;Đây là chủ trương lớn của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhằm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá cho các hợp tác xã, tổ hợp tác trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội; thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất - cung ứng bền vững cho các hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng thời, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Responsive image

Sản phẩm gạo (HTX nông nghiệp Vĩnh Bình)

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang đã xây dựng Kế hoạch thực hiện kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng. Theo đó, đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa cho hợp tác xã, tổ hợp tác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 gồm 04 thành viên, do đồng chí Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm Tổ trưởng. Đồng thời, tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai và quán triệt nội dung Kế hoạch đến các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có sản phẩm, hàng hóa. Hướng dẫn các hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin sản phẩm, hàng hóa lên Cổng thông tin điện tử kết nối cung - cầu sản phẩm tại địa chỉ: lmhtxvnmart.com.vn.

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, tính đến ngày 23/8, đã chuyển thông tin sản phẩm, hàng hóa về Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để đăng Cổng thông tin kết nối cung - cầu tiêu thụ nông sản cho 08 hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã Thoại Sơn, hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh, hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Thắng, hợp tác xã nông nghiệp Tây Bình, hợp tác xã công nghệ cao DH, hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt Nhơn Hưng, hợp tác xã GAP Bình Phước Xuân, hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Bình), với các sản phẩm như: chanh, dưa lưới, xoài, dưa leo, bầu, bí, gạo, đường thốt nốt...với sản lượng 200 tấn đề nghị được kết nối trong mùa dịch bệnh COVID-19; phối hợp cùng các Sở, ngành cấp tỉnh hỗ trợ xin cấp phép luồng xanh để vận chuyển hàng hóa; đặc biệt, phối hợp Bộ đội Hải Quân vùng II có tàu vận chuyển hàng hóa nông sản mỗi chuyến tàu có khối lượng từ 300 đến 400 tấn…Đồng thời, đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình; công tác triển khai và thông tin các các sản phẩm, hàng hóa của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên Trang Thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Responsive image

Sản phẩm dưa lưới (HTX nông nghiệp Phú Thạnh)

Tại Hội nghị ngày 25/8/2021, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - Nguyễn Ngọc Bảo nhận định: “Thời gian vừa qua, chúng ta đã làm quyết liệt nhiều vấn đề và thành công trong nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã theo đúng như nhiệm vụ Đảng và Nhà nước phân công. Bên cạnh đó, chúng ta còn thực hiện nhiều chính sách ưu việt để hỗ trợ tốt cho bà con, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác tăng gia, phát triển sản xuất. Kinh tế nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác đã tốt lên rất nhiều, góp phần xóa đói giảm nghèo cho địa phương. Chúng ta cùng chung một nhà, cùng chung Điều lệ, cùng chung một tổ chức, cùng chung một mục tiêu, cùng chung một nhận thức, giờ chúng ta cùng chung một hành động, mà đã hành động thì phải thực hiện đến nơi đến chốn…Đồng thời, đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố cần thành lập ngay Tổ xúc tiến thương mại tại địa phương, do Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố trực tiếp làm Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ này trong 4 tháng cuối năm 2021 là khẩn trương nắm bắt thông tin về chất lượng, sản lượng, mẫu mã, tiêu chuẩn chất lượng của từng sản phẩm của các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác. Song song với đó, sẽ nắm bắt được yêu cầu đặt ra về tổ chức tiêu thụ ra sao, đồng thời cung cấp danh sách cho Liên minh hợp tác xã Việt Nam kết nối với các nhà tiêu thụ. Để làm sao có thể hỗ trợ những người ít có thể bán được, người nhiều cũng có thể bán được”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, để thực hiện tốt Chương trình đã đề ra. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang đã đề ra một số giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện, đó là: Lựa chọn, thiết lập các kênh phân phối hỗ trợ tiêu thụ, quảng bá, giới thiệu, kết nối cung cầu sản phẩm cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp thành viên với các cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; phối hợp các đơn vị có liên quan hỗ trợ lưu thông, vận chuyển sản phẩm hàng hóa và các thủ tục hành chính. 

Thông tin điều hành và truyền thông qua Trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh đầy đủ, chính xác, kịp thời (thông tin cung ứng từ hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp như: thông tin đơn vị, sản phẩm…; kênh tiêu thụ sản phẩm như: thông tin đơn vị, nhu cầu tiêu thụ, yêu cầu chất lượng…); thông tin về các đơn vị vận tải và cập nhật thường xuyên các sản phẩm, hàng hoá cung ứng dịch vụ. Đối với phương án xây dựng sàn giao dịch (điểm bán hàng) sản phẩm cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác. Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ xây dựng điểm bán sản phẩm cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác theo hình thức truyền thống. Xây dựng triển khai mô hình quản lý, vận hành, khai thác điểm giao dịch sản phẩm cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác …

Tin tưởng rằng, với những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống Liên minh Hợp tác xã nói chung, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang quyết tâm thực hiện tốt các nội dung Chương trình đã đề ra; góp phần làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên, đưa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

 Ngọc Dựng