Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giao tiếp công dân

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã hoàn thành tiếp xúc cử tri tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (11/05/2022)

 

Từ ngày 23/5 đến 27/5/2022, đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 trên địa bàn tỉnh (06/05/2022)

 

Cử tri huyện Tri Tôn gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (04/05/2022)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Chợ Mới (28/04/2022)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri thành phố Long Xuyên trước kỳ họp (28/04/2022)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Thoại Sơn trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XV (27/04/2022)

 

Từ ngày 26/4 đến 28/4/2022, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV (20/04/2022)

 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội và giải quyết việc làm (20/04/2022)

 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trả lời kiến nghị của cử tri về các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo (19/04/2022)

 

UBND tỉnh An Giang trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực y tế và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (18/04/2022)

 

UBND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp (13/04/2022)

 

Bộ Công Thương trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang về việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến (04/04/2022)

 

Công an tỉnh An Giang trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (23/03/2022)

 

Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (22/03/2022)

 

Sở Nội vụ trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Phú Tân, Châu Phú và An Phú sau kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (17/03/2022)

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri huyện An Phú và Tân Châu về các giải pháp giúp người nông dân bị ảnh hưởng dịch bệnh có điều kiện ổn định cuộc sống (15/03/2022)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công an tỉnh (02/03/2022)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khảo sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh (24/02/2022)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khảo sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Châu Phú (23/02/2022)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khảo sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện An Phú (18/02/2022)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.