Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang

 

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh An Giang

 

Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022

 

Phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19

 

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

 

Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh An Giang

 

Bãi bỏ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị áp dụng biện pháp ...

 

Công bố mới bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

 

Công khai Đề án thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang

 

Thông tin cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC được thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi CNQL của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi CN quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Ban hành kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.