Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin cải cách hành chính

Châu Thành tăng cường thực hiện các giải pháp cải cách hành chính (22/10/2020)

 

DDCI An Giang - Vì một An Giang bức phá và phát triển bền vững (19/10/2020)

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân (14/10/2020)

 

An Giang: Năm 2021 giảm 78 biên chế công chức (06/10/2020)

 

An Giang: Sơ kết 01 năm thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã (05/10/2020)

 

Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (21/09/2020)

 

An Giang: 180 cán bộ, công chức được tập huấn nâng cao kỹ năng thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ số PAPI (17/09/2020)

 

An Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng (10/09/2020)

 

An Giang: Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính (10/09/2020)

 

Kết quả kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 (07/09/2020)

 

An Giang có 2/6 chỉ số thuộc top đứng đầu về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (03/09/2020)

 

Kể từ ngày 01/9/2020, các chức danh không chuyên trách cấp xã được hưởng mức phụ cấp, trợ cấp tương ứng với trình độ đào tạo (31/08/2020)

 

An Giang đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử (31/08/2020)

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử (27/08/2020)

 

An Giang: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (21/08/2020)

 

14 dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do ngân sách Nhà nước đảm bảo 100% (20/08/2020)

 

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (18/08/2020)

 

Tân Châu: Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (17/08/2020)

 

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và BHTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng (10/08/2020)

 

An Giang: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính (05/08/2020)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.