Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin cải cách hành chính

An Giang ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (05/01/2021)

 

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến 2.700 (31/12/2020)

 

Ngành Nội vụ vượt mục tiêu được giao về tinh giản biên chế (30/12/2020)

 

Công an tỉnh An Giang triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến “cấp hộ chiếu phổ thông bằng tờ khai điện tử” (29/12/2020)

 

An Giang: Nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành chính năm 2020 (25/12/2020)

 

Khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (24/12/2020)

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo công tác Tư pháp (24/12/2020)

 

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang (22/12/2020)

 

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp (21/12/2020)

 

Công tác lưu trữ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước (21/12/2020)

 

Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả xây dựng, triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (30/11/2020)

 

An Giang ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng (24/11/2020)

 

Kiểm tra, giám sát tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại An Giang (20/11/2020)

 

Kiểm tra cải cách hành chính và việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang (09/11/2020)

 

Nâng cao hiệu quả thủ tục hành chính ngành giao thông vận tải qua dịch vụ công trực tuyến (02/11/2020)

 

Hướng dẫn mức phụ cấp và bồi dưỡng đối với Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang (02/11/2020)

 

Thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001 (02/11/2020)

 

An Giang: Triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử (29/10/2020)

 

An Giang sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu quả cơ sở giáo dục nghề nghiệp (27/10/2020)

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia (22/10/2020)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.