Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin cải cách hành chính

An Giang: Công bố 10 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương (31/03/2021)

 

Thành phố Châu Đốc đẩy mạnh thực hiện đề án “An Giang điện tử” (29/03/2021)

 

Hội nghị sơ kết thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất quản lý căn cước công dân (25/03/2021)

 

Công an huyện Chợ Mới tập trung lực lượng cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử (24/03/2021)

 

Châu Thành đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 02 dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (24/03/2021)

 

Công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang (24/03/2021)

 

Hướng dẫn áp dụng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia (24/03/2021)

 

Đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân tại các sở, ban, ngành của tỉnh (22/03/2021)

 

Hội nghị “Quán triệt, thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân” (18/03/2021)

 

An Giang: Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 (18/03/2021)

 

Chợ Mới họp bàn tháo gỡ khó khăn thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử (15/03/2021)

 

Công an An Giang nỗ lực làm căn cước công dân gắn chip điện tử (12/03/2021)

 

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (12/03/2021)

 

Công an huyện Châu Thành làm Căn cước công dân cho cán bộ công chức và người dân xã Cần Đăng (10/03/2021)

 

Giải quyết thủ tục về lĩnh vực điện, nước tại Trung tâm phục vụ hành chính công (08/03/2021)

 

Đến năm 2025, An Giang hoàn thành số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính (05/03/2021)

 

An Giang định hướng phát triển Văn phòng Thừa phát lại (05/03/2021)

 

Những điều cần biết khi làm thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử (05/03/2021)

 

Đoàn công tác công an tỉnh An Giang làm việc tại huyện Châu Phú về việc phối hợp tuyên truyền việc cấp và quản lý Căn cước công dân gắn chíp điện tử (04/03/2021)

 

Tri Tôn tổ chức cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử (03/03/2021)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.