Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giao tiếp công dân

UBND tỉnh An Giang trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực y tế và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (18/04/2022)

 

UBND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp (13/04/2022)

 

Bộ Công Thương trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang về việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến (04/04/2022)

 

Công an tỉnh An Giang trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (23/03/2022)

 

Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (22/03/2022)

 

Sở Nội vụ trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Phú Tân, Châu Phú và An Phú sau kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (17/03/2022)

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri huyện An Phú và Tân Châu về các giải pháp giúp người nông dân bị ảnh hưởng dịch bệnh có điều kiện ổn định cuộc sống (15/03/2022)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công an tỉnh (02/03/2022)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khảo sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh (24/02/2022)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khảo sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Châu Phú (23/02/2022)

 

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khảo sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện An Phú (18/02/2022)

 

Cử tri huyện Tri Tôn kiến nghị nhiều nội dung đến Hội đồng nhân dân các cấp (19/01/2022)

 

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tứ giác Long Xuyên (18/01/2022)

 

Bộ Công thương trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang (14/01/2022)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang (13/01/2022)

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang (12/01/2022)

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri An Giang về việc có chính sách hỗ trợ cho các hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh (10/01/2022)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Phú và Thoại Sơn báo cáo kết quả kỳ họp cuối năm 2021 (07/01/2022)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang (27/12/2021)

 

Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2021 (22/12/2021)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.