Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lịch làm việc UBND tỉnh

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 14/02/2022 đến 20/02//2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 07/02/2022 đến 13/02/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 24/01/2022 (22âl) đến 06/02/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 24/01/2022 (22âl) đến 13/02//2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 17/01/2022 đến 13/02/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 10/01/2022 đến 16/01/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 20/12/2021 đến 26/12/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 13/12/2021 đến 19/12/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 06/12/2021 đến 12/12/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 29/11/2021 đến 05/12/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 22/11/2021 đến 28/11/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 15/11/2021 đến 21/11/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 08/11/2021 đến 14/11/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 25/10/2021 đến 31/10/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 18/10/2021 đến 24/10/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 11/10/2021 17/10/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 27/9/2021 đến 03/10/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 20/9/2021 đến 26/9/2021

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 13/9/2021 19/9/2021

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.