Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin cải cách hành chính

Tịnh Biên sơ kết công tác cải cách hành chính năm 2022 (03/10/2022)

 

Thành phố Long Xuyên: Bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp (03/10/2022)

 

Hướng dẫn sử dụng chức năng phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (26/09/2022)

 

Kết quả 10 năm triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang (21/09/2022)

 

Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục sai sót (19/09/2022)

 

Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang (19/09/2022)

 

Thoại Sơn: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2022 (16/09/2022)

 

“Chung tay cải cách, quyết tâm hành động” (15/09/2022)

 

An Giang nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật (13/09/2022)

 

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại huyện Tịnh Biên (25/08/2022)

 

Tập huấn triển khai cung cấp dịch vụ công Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước mức độ 4 (25/08/2022)

 

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Châu Thành (24/08/2022)

 

Kiểm tra thực hiện Đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tại huyện Thoại Sơn (24/08/2022)

 

Kiểm tra công tác triển khai Đề án 06 tại huyện Châu Phú (23/08/2022)

 

Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm "Số hoá, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: Kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam" (18/08/2022)

 

An Giang thi đua phát triển chính quyền số gắn với cải cách hành chính (16/08/2022)

 

An Giang: Công khai danh sách tên công chức làm hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn (12/08/2022)

 

Thoại Sơn sơ kết 6 tháng đầu năm công tác triển khai, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ (05/08/2022)

 

Từ ngày 15/8/2022: Áp dụng điều kiện, trình tự nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức (04/08/2022)

 

Tịnh Biên sơ kết Đề án 06 của Chính phủ (03/08/2022)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.