Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin cải cách hành chính

An Giang: Công bố 08 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch (02/03/2021)

 

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2021 (26/02/2021)

 

Tuyên truyền và hướng dẫn cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử (25/02/2021)

 

An Giang: Phát động thi đua trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 (24/02/2021)

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang (09/02/2021)

 

Lưu động làm căn cước công dân gắn chíp phục vụ Nhân dân (08/02/2021)

 

Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện An Phú (29/01/2021)

 

Chính thức cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử cho người dân (27/01/2021)

 

An Giang: Triển khai thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (22/01/2021)

 

An Giang: Hơn 70.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền các hình thức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (20/01/2021)

 

An Giang: Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh (20/01/2021)

 

Tri Tôn quyết tâm thực hiện năm cải cách hành chính 2021 (20/01/2021)

 

Triển khai công tác Tư pháp tỉnh An Giang năm 2021 (18/01/2021)

 

Châu Thành tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2020 (18/01/2021)

 

An Giang: sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan làm công tác nội chính, tư pháp theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả (13/01/2021)

 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần giúp Tòa án nhân dân tỉnh An Giang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách tư pháp (11/01/2021)

 

Năm 2021 An Giang đặt mục tiêu chỉ số PAPI, PCI đứng trong nhóm 15 cả nước (11/01/2021)

 

Năm 2021, An Giang phấn đấu đạt tỷ lệ 98% người dân được hỏi hài lòng về sự phục vụ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính (08/01/2021)

 

An Giang: Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 (07/01/2021)

 

Chính phủ bãi bỏ 65 Nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (06/01/2021)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.