Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin cải cách hành chính

An Giang nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư (26/05/2021)

 

Công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (19/05/2021)

 

Công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (19/05/2021)

 

Đến năm 2025, tối thiểu 95% tổ chức, cá nhân hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (13/05/2021)

 

An Giang: Cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử để nộp hồ sơ trực tuyến (12/05/2021)

 

Khánh thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Châu Đốc (29/04/2021)

 

Công an thành phố Long Xuyên cấp căn cước công dân xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (29/04/2021)

 

Bãi bỏ Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang (28/04/2021)

 

An Giang: Triển khai cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trước ngày 31 tháng 5 năm 2021 (19/04/2021)

 

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngân hàng: Cơ hội và thách thức (19/04/2021)

 

Nhiều giải pháp cải cách hành chính hiệu quả ở Chợ Mới (16/04/2021)

 

Năm 2020 chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang tăng 02 bậc (15/04/2021)

 

An Giang: Chỉ số PAPI năm 2020 tăng 7 bậc so cả nước và tăng 02 bậc trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (14/04/2021)

 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (14/04/2021)

 

An Giang: Năm 2020 Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 7 bậc (14/04/2021)

 

Khen thưởng đột xuất cho Công an huyện Thoại Sơn trong thực hiện dự án sản xuất, quản lý và cấp căn cước công dân (13/04/2021)

 

Thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Long Xuyên đang thực hiện làm thẻ căn cước công dân (12/04/2021)

 

Triển khai thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 theo Quyết định số 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (06/04/2021)

 

Hướng dẫn quản lý hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan, tổ chức (05/04/2021)

 

Căn cước công dân gắn chíp không có chức năng định vị (01/04/2021)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.