Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin cải cách hành chính

Triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về dữ liệu dân cư, định danh (04/04/2022)

 

An Giang đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp (28/03/2022)

 

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn Quy trình thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân (25/03/2022)

 

Châu Thành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính (08/03/2022)

 

Chợ Mới: Hội nghị công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021 (02/03/2022)

 

Các lĩnh vực trọng tâm cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2022 (01/03/2022)

 

Châu Thành đẩy mạnh cải cách hành chính (01/03/2022)

 

Từ ngày 25/2 triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân (24/02/2022)

 

Từ ngày 18/02/2022: Áp dụng quy định về xác nhận thông tin hộ tịch của cá nhân (22/02/2022)

 

An Giang đẩy mạnh thực hiện dịch vụ trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 (18/02/2022)

 

Những kết quả nổi bật trong thực hiện cải cách hành chính năm 2021 (17/02/2022)

 

An Giang tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp (17/02/2022)

 

Công an An Giang đánh giá tình hình thực hiện 02 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (11/02/2022)

 

Tân Châu: Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, phường (13/01/2022)

 

Tiếp tục nâng cao công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách thuộc ngành Nội vụ (12/01/2022)

 

An Giang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 (29/12/2021)

 

UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2022 (28/12/2021)

 

Nhiều kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 (28/12/2021)

 

Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2021 (22/12/2021)

 

An Giang: Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông (22/12/2021)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.