Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kết quả giải quyết khiếu nại

Công văn số 261/VPUBND-KSTT Vv Phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị của ông Võ Văn Vũ (02/03/2018)

 

Quyết định 2942 Về việc Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ (18/01/2018)

 

Quyết định 2941 Về việc Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ (18/01/2018)

 

Quyết định 2940 Về việc Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ (18/01/2018)

 

Thông báo Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Nga, ngụ 20/1 Thoại Ngọc Hầu, Phường Mỹ Long, tp Long Xuyên (06/12/2016)

 

Thông báo về việc Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Nga (06/05/2014)

 

Thông báo về việc Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Bảy (06/05/2014)

 

Thông báo Về việc Kết thúc giải quyết khiếu nại đối với hộ bà Trần Thị Nga ngụ 20/1 Thoại Ngọc Hầu ,phường Mỹ Long TP Long Xuyên An Gian (06/05/2014)

 

Thông báo Về việc Kết thúc giải quyết khiếu nại đối với hộ bà Phan Thị Bảy, ngụ tổ 2 ấp Phú Hoà 2 xã Bình Hoà huyện Châu Thành An Giang (06/05/2014)

 

Thông báo Về việc Kết thúc giải quyết khiếu nại đối với hộ bà Nguyễn Thị Niêm , ngụ ấp 1 xã Khánh Bình huyện An Phú An Giang (06/05/2014)

 

Thông báo Về việc Kết thúc giải quyết khiếu nại đối với hộ bà Huỳnh Kim Lương số 10A Nguyễn Huệ B ,p. Mỹ Long TPLX An Giang (06/05/2014)

 

Quyết định về việc Giải quyết khiếu nại đối với bà Phan Thị Bảy (06/05/2014)

 

Quyết định về việc Giải quyết khiếu nại bà Nguyễn Thị Niêm, ngụ ấp 1 xã Khánh Bình huyện An Phú tỉnh An Giang (06/05/2014)

 

Quyết định về việc Giải quyết bán nền nhà đối với hộ bà Trần Thi Nga (06/05/2014)

 

Quyết định về việc Giải quyết bán nền nhà đối với hộ bà Huỳnh Kim Lương (06/05/2014)

 

Quyết định về việc Giải quyết bán nền nhà đối với hộ bà Huỳnh Kim Lương (06/05/2014)

 

Quyết định của chủ tịch UBND tỉnh AG về giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tám, ngụ số 247/22 F1 khóm Mỹ Lộc phường Mỹ Phước TPLX (06/05/2014)

 

Quyết định của chủ tịch UBND tỉnh AG về giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Nga, ngụ 20/1 đường Thoại Ngọc Hầu phường Mỹ Long TPLX (06/05/2014)

 

Công văn Về việc Khiếu nại của ông Trần Văn Tám (06/05/2014)

 

Công văn Về việc Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Niêm (06/05/2014)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.