Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin cải cách hành chính

Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính (22/07/2021)

 

Bưu điện tỉnh An Giang: Thông báo tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện (20/07/2021)

 

An Giang triển khai có hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính (12/07/2021)

 

An Giang: Tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kể từ ngày 12/7/2021 đến khi có thông báo mới (11/07/2021)

 

Công bố 103 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang (08/07/2021)

 

Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (06/07/2021)

 

Những điểm mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phụ cấp thâm niên vượt khung, tính từ ngày 15/8/2021 (01/07/2021)

 

Nỗ lực làm sạch 100% các dữ liệu của toàn dân (01/07/2021)

 

Từ ngày 15/8/2021: Áp dụng quy định về thời gian không tính xét nâng bậc lương thường xuyên với cán bộ, công chức, viên chức (30/06/2021)

 

Thêm 39 TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (30/06/2021)

 

Công an tỉnh công bố, trao quyết định thăng cấp bậc hàm, bậc lương năm 2021 cho 223 cán bộ, chiến sĩ (29/06/2021)

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công ở An Giang (28/06/2021)

 

Công bố 184 TTHC được tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang (24/06/2021)

 

An Giang thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ (24/06/2021)

 

Năm 2021 An Giang phấn đấu chỉ số PAPI thuộc nhóm “Cao nhất” (24/06/2021)

 

An Giang: 360 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh và 89 TTHC cấp huyện được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành (22/06/2021)

 

Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2021 (09/06/2021)

 

An Giang: Nhiều kết quả tích cực qua Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2020 (04/06/2021)

 

Công an tỉnh tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả triển khai thực hiện 02 Dự án (31/05/2021)

 

Đại tá Tống Quyết Chiến được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tri Tôn (27/05/2021)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.