Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin cải cách hành chính

Tân Châu: Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, phường (13/01/2022)

 

Tiếp tục nâng cao công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách thuộc ngành Nội vụ (12/01/2022)

 

An Giang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 (29/12/2021)

 

UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2022 (28/12/2021)

 

Nhiều kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 (28/12/2021)

 

Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2021 (22/12/2021)

 

An Giang: Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông (22/12/2021)

 

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021 (12/12/2021)

 

Tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC Quốc gia (10/12/2021)

 

An Giang: Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách và tạm thời sắp xếp, bố trí đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách khi tổ chức Công an chính quy (06/12/2021)

 

An Giang tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia (26/11/2021)

 

An Giang: Thành lập Tổ giúp việc triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 4 (26/11/2021)

 

Chợ Mới: Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo cấp độ dịch (23/11/2021)

 

An Giang ứng dụng Chatbot phục vụ người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính (04/11/2021)

 

An Giang triển khai thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia (01/11/2021)

 

An Giang: Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố” (15/10/2021)

 

An Giang: Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về chuyên đề xây dựng pháp luật (11/10/2021)

 

An Giang: Triển khai thực hiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin (07/10/2021)

 

An Giang thông báo thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh (06/10/2021)

 

Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công An Giang sang ngày 01/10/2021 (17/09/2021)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.