Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lịch làm việc UBND tỉnh

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 08/8/2022 đến 14/8/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 01/8/2022 đến 07/8/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH từ 25/7/2022 đến 31/7/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 18/7/2022 đến 24/7/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 11/7/2022 đến 17/7/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 04/7/2022 đến 10/7/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 27/6/2022 đến 03/7/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 20/6/2022 đến 26/6/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 13/6/2022 đến 19/6/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 06/6/2022 đến 12/6/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 30/5/2022 đến 05/6/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 23/5/2022 đến 29/5/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 16/5/2022 đến 22/5/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 09/5/2022 đến 15/5/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 02/5/2022 đến 08/5/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 25/4/2022 đến 01/5/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 18/4/2022 đến 24/4/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 11/42022 đến 17/4/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 04/4/2022 đến 10/4/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 28/3/2022 đến 03/4/2022

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.