Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kết quả giải quyết khiếu nại

Thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ ông Nguyễn Văn Khiệu ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (19/11/2021)

 

Thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Xê ngụ ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (19/11/2021)

 

Thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ bà Lâm Thị Thu ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (19/11/2021)

 

Trả lời nội dung phản ánh cho Bà Nguyễn Đào Phương (tp Long Xuyên) (13/05/2020)

 

Thông báo về Kết thúc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Dung ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú (05/09/2019)

 

Trả lời đơn kiến nghị của ông Lý Hồng Phong (An Phú) (09/10/2018)

 

Thông báo Về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của Bà Trần Thị Tuyết Dung (09/10/2018)

 

Thông Báo về Kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ bà Trần Thị Tâm ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên (05/10/2018)

 

Thông báo Về việc Kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ bà Hà Thị Út Hết ngụ ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu (27/06/2018)

 

Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Xuyên (27/06/2018)

 

Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Lạc (27/06/2018)

 

Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Lệ (27/06/2018)

 

Công văn về việc trả lời khiếu nại của ông Lê Văn Biết (27/06/2018)

 

Trả lời về việc phúc đáp phản ánh, kiến nghị của ông Trần Bảo Trọng (26/04/2018)

 

Thông báo Kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Tiếm ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (19/03/2018)

 

Công văn số 498/VPUBND-KSTT Vv phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị của ông Lê Thành Kiệt (02/03/2018)

 

Công văn số 261/VPUBND-KSTT Vv Phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị của ông Võ Văn Vũ (02/03/2018)

 

Quyết định 2942 Về việc Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ (18/01/2018)

 

Quyết định 2941 Về việc Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ (18/01/2018)

 

Quyết định 2940 Về việc Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ (18/01/2018)

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.