Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định về việc công bố DM TTHC thay thế; Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

 

Quyết định Ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định Về việc công bố DMTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các CQTW được tô chức theo ngành dọc đóng tại đia phương đưa ra tiếp nhận tại TTPVHCC tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và ....

 

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh An Giang

 

Quyết định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đá xây dựng núi Cô Tô (khu II), xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

 

Quyết định về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên sông Hậu thuộc xã Vĩnh Trường và xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú

 

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

 

Quyết định về Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh An Giang

 

Quyết định Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

 

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2019

 

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

 

Quyết định Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang

 

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2019

 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Quyết định Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn NTM gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, xã biên giới AG 2018 - 2020

 

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.