Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định về việc quy định thời gian hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

 

Quyết định về Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2020

 

Quyết định về Bãi bỏ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

 

Quyết định kiện toàn thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Chợ Mới

 

Công văn về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

 

Công văn về Ban hành Kế hoạch triển khai Quy chế Phối hợp liên ngành về PCBLGĐ

 

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

 

Quyết định ban hành hướng dẫn Căn cứ/tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí “Xã nông thôn mới kiểu mẫu ”trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020

 

Quyết định vv phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Bình Thạnh (điều chỉnh lần 1). Địa điểm: Xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành,AG

 

Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

 

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh An Giang

 

Quyết định công bố DMTTHC ban hành mới, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

 

Quyết định ban hành Kế hoạch Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025

 

Quyết định Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

 

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

 

Quyết định số:11/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ QĐ số 16/2012/QĐ-UBND, ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Quy định việc công nhận các DHVH trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” tỉnh An Giang

 

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, CN QL của Sở Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi

 

Quyết định Phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Hội đua bò Bảy Núi, tỉnh An Giang

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.