Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời kiến nghị của cử tri An Giang về nhóm chỉ tiêu thống kê du lịch

Ngày đăng: 12/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Cử tri kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII đã xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tuy nhiên danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và cấp tỉnh không thể hiện đầy đủ các nhóm chỉ tiêu thống kê du lịch.

Do đó, công tác thống kê lĩnh vực du lịch gặp nhiều khó khăn và không có sự đồng nhất giữa các tỉnh, thành phố. Vì vậy, trong thời gian tới, để tạo sự thống nhất trong công tác thống kê và tính toán giá trị đóng góp của ngành Du lịch trên cả nước, tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng khung đánh giá chung để các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

Ngày 01/8/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn số 3016/BVHTTDL-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV như sau:

Theo Luật Thống kê năm 2015 thì Hệ thống thông tin thống kê (HTTTTK) Nhà nước gồm: HTTTTK quốc gia; HTTTTK Bộ, ngành; HTTTTK tỉnh và HTTTTK huyện.

Từ tháng 12/2012 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 5139/QĐ-BVHTTDL ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong đó có 16 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực du lịch). Đến tháng 12/2014, Bộ đã ban hành 03 Thông tư:

- Thông tư số 25/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 26/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở tổng hợp áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép;

- Thông tư số 27/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Bộ cũng đã giao Tổng cục Du lịch nghiên cứu và triển khai nhiệm vụ áp dụng hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch theo khuyến nghị của Tổ chức du lịch thế giới. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho 63 tỉnh/thành và hướng dẫn thực hiện các văn bản trên để triển khai, thống nhất công tác thống kê du lịch trên phạm vi toàn quốc. Một số tỉnh/thành trên cả nước đã chủ động triển khai khai tương đối tốt và có sự thống nhất với Cục Thống kê ở địa phương về khái niệm, phương pháp tính toán chỉ tiêu thống kê.

Tuy nhiên, công tác thống kê du lịch hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do: Thống kê du lịch là công tác tương đối phức tạp, đòi hỏi người thực hiện có kiến thức, kinh nghiệm cả về du lịch và thống kê du lịch. Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác thống kê, cán bộ được phân công thực hiện công tác thống kê không ổn định, thay đổi liên tục (cả cấp lãnh đạo và chuyên viên). Việc nắm bắt và triển khai công tác thống kê trong thực tế lúng túng, cách hiểu về khái niệm và phương pháp tính toán chỉ tiêu thống kê chưa thật chuẩn sát.

Để khắc phục tình trạng này, cùng với việc triển khai Luật Thống kê năm 2015, Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản pháp luật liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trương rà soát các văn bản trên, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi hoàn thiện để phù hợp hơn với tình hình thực tế và các văn bản pháp luật liên quan. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn về công tác thống kê du lịch cho các địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác thống kê du lịch theo hướng dẫn tại các quy định của các văn bản pháp luật liên quan./.

Lê Thanh Dũng

Danh mục