An Giang: Họp Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
(22/04/2015 | 04:39)
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015,