THƯ CHÚC TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016 CỦA ĐỒNG CHÍ VƯƠNG BÌNH THẠNH PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH
(06/02/2016 | 08:20)
Thưa đồng bào và toàn thể cán bộ, chiến sĩ thân mến! Xuân Bính Thân đang về trên mọi miền của Tổ quốc thân yêu. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang,