Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó chủ tịch UBND tỉnh làm việc với thị xã Tân Châu về kinh tế - xã hội năm 2016
(26/11/2015 | 11:15)
(Cổng TTĐT An Giang) - Sáng ngày 25/11/2015, ông Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác UBND tỉnh đến làm việc với Thị xã Tân Châu về kinh tế - xã hội 2016.