Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến
(01/09/2015 | 03:03)
(Cổng TTĐT An Giang) - Chiều ngày 31 tháng 8 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 và Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông.