Quyết tâm đưa thị xã Tân Châu đạt đô thị loại III vào năm 2020
(27/10/2016 | 10:58)
(Cổng TTĐT An Giang) -Ngày 26/10, tại hội trường Thị ủy Tân Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 21/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa VIII)