Hội nghị Tổng kết Chương trình Bảo vệ tài nguyên môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2015
(26/01/2015 | 11:00)
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 23/01/2015, Ban chỉ đạo Chương trình Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Bảo vệ tài nguyên môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ ngành Tài nguyên & Môi trường năm 2015.