Khai mạc hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
(29/06/2016 | 02:19)
(Cổng TTĐT An Giang) - Sáng ngày 29-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên qua các thời kỳ. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.