Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6: Tìm giải pháp đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội
(02/12/2016 | 09:44)
(Cổng TTĐT An Giang)-Trong hai ngày 1-2/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X đã tổ chức hội nghị lần thứ 6. Chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí: