Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

An Giang: Cải cách hành chính năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (14/12/2017)

 

An Giang thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (13/12/2017)

 

Thay đổi 6 thủ tục hành chính về sử dụng hóa đơn đặt in (11/12/2017)

 

Sơ kết tình hình triển khai và thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (06/12/2017)

 

Phú Tân: hiệu quả từ ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính (04/12/2017)

 

Phú Tân: khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước tại 2 xã Long Hòa và Hòa Lạc (04/12/2017)

 

An Giang nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (01/12/2017)

 

An Giang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến các chỉ số cải cách hành chính (28/11/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh