Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

076.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

Mức lương cơ sở mới áp dụng từ 1/7/2017 (27/04/2017)

 

Tình hình thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (27/04/2017)

 

An Giang đẩy mạnh cải cách hành chính (21/04/2017)

 

Sở Tư pháp An Giang triển khai công tác pháp chế 2017 (21/04/2017)

 

Kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh An Giang năm 2016 (13/04/2017)

 

An Giang: Phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin quản lý cán bộ, hội viên và xây dựng cơ sở dữ liệu Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh (13/04/2017)

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ (11/04/2017)

 

Kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ tỉnh An Giang (11/04/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh