Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

An Giang tin gọn mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (12/10/2017)

 

An Giang: nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính (10/10/2017)

 

Tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang (06/10/2017)

 

An Giang: Chính thức chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính về trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (05/10/2017)

 

Huyện Phú Tân khai trương dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (04/10/2017)

 

An Giang chi gần 60 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn (03/10/2017)

 

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng điện tử (03/10/2017)

 

Nộp thuế điện tử 24/7: Mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện (29/09/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh