Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác thực hiện Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (28/06/2017)

 

Thoại Sơn tổ chức bầu Trưởng, Trưởng Phó ấp nhiệm kỳ 2017 – 2020 thành công tốt đẹp (26/06/2017)

 

Sở Giao thông - Vận tải, UBND TP. Châu Đốc đứng đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (26/06/2017)

 

An Giang: Hơn 83% mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh (26/06/2017)

 

Công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang (23/06/2017)

 

Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ (23/06/2017)

 

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm NV tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân và địa điểm trên địa bàn An Giang (22/06/2017)

 

An Giang quyết tâm nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) (20/06/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh