Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

Triển khai Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính” (18/07/2018)

 

Văn bản điện tử ký số có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy (17/07/2018)

 

Những lợi ích từ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (17/07/2018)

 

Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính (09/07/2018)

 

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (05/07/2018)

 

An Giang: Hơn 1 triệu hồ sơ được tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trong quý II/2018 (04/07/2018)

 

Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ (03/07/2018)

 

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan quản lý dân cư năm 2018 (03/07/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh