Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

Công an tỉnh triển khai thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (15/03/2018)

 

An Giang: Hỗ trợ tối đa 300.000 đồng/tháng cho Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ chuyển giao hồ sơ đăng ký thường trú (15/03/2018)

 

An Giang: tăng cường xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018 (14/03/2018)

 

An Giang: Năm 2018 giảm 44 biên chế công chức (14/03/2018)

 

An Giang triển khai xây dựng đề án tinh gọn bộ máy (13/03/2018)

 

Cắt giảm 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp trong cơ quan hành chính nhà nước (13/03/2018)

 

33 công chức, viên chức được bố trí làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang (09/03/2018)

 

An Giang phát động thi đua cải cách hành chính năm 2018 (08/03/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh