Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

An Giang tăng cường kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh (17/08/2017)

 

An Giang: Chú trọng cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (16/08/2017)

 

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện mắt -Tai mũi họng- Răng hàm mặt An Giang (15/08/2017)

 

Danh mục TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang (15/08/2017)

 

Thí điểm nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ 16/10/2017 (14/08/2017)

 

An Giang giải quyết các phản ánh, kiến nghị có liên quan đến thủ tục hành chính đạt 100% (12/08/2017)

 

Quy chế hoạt động Tổ Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo, kết luận của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh (11/08/2017)

 

An Giang đề nghị Bộ nội vụ phê duyệt 100 chỉ tiêu nâng ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính năm 2017 (11/08/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh