Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

076.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

Tân Châu triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020 (22/03/2017)

 

Sở nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Châu Thành (22/03/2017)

 

Công an tỉnh trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với lãnh đạo chỉ huy (21/03/2017)

 

Bảo hiểm xã hội, Y tế đẩy mạnh tin học hóa khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (21/03/2017)

 

Thoại Sơn: Đẩy mạnh công tác nộp thuế điện tử qua mạng (21/03/2017)

 

Phú Tân đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính từ huyện đến các xã thị trấn (20/03/2017)

 

Kế hoạch triển khai Nghị định 71 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính (20/03/2017)

 

Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (17/03/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh