Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

Hội thi thanh niên chung tay cải cách hành chính năm 2018 (25/09/2018)

 

Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Chợ Mới (20/09/2018)

 

Tân Châu: Đẩy mạnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (19/09/2018)

 

Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (12/09/2018)

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (11/09/2018)

 

Kế hoạch triển khai Nghị định Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (07/09/2018)

 

147 TTHC thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang (04/09/2018)

 

Các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện cung ứng dịch vụ hành chính công sẽ được đo lường sự hài lòng (29/08/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh