Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông tin cải cách hành chính

Chỉ thị tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4 (25/05/2018)

 

Phú Tân: 19 đồng chí được trao quyết định công tác cán bộ (25/05/2018)

 

Hướng dẫn xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang (23/05/2018)

 

Từ ngày 9/5/2018, dừng bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo trong Chi cục Thuế (22/05/2018)

 

Thay thế cán bộ, công chức lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi (22/05/2018)

 

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018 (22/05/2018)

 

Đồng chí Lâm Thành Sĩ được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (21/05/2018)

 

Tăng tốc triển khai Chính phủ điện tử (16/05/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh