Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

                                                                    

                                                                 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018

    Ngày

Chủ tịch

Vương Bình Thạnh

Phó Chủ tịch

Lê Văn Nưng

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

17/12

 

C: 14g Cùng với Bộ trưởng Bộ Nội vụ thăm Tòa Giám mục Long Xuyên.

 

Đi công tác Hà Nội

 

Thứ ba

18/12

 

 

S: + 8g Tiếp và làm việc với Công ty Vịnh Trà

     + 9g Họp xử lý kinh phí thành viên Ban ATGT tỉnh

 

S: 8g30 Thăm và tặng quà nhân lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2018 tại Hội thánh Tin lành LX, Hội thánh Tin lành Núi Sập

C: 13g30 Sơ kết công tác phối hợp hoạt động giữa BCHQS tỉnh với với Hội Cựu Chiến binh 12 tỉnh thành

 

S: Công bố Quyết định xã Tân An, Tân Châu đạt chuẩn nông thôn mới

 

Thứ tư

19/12

 

Đi công tác nước ngoài

S: Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ  Đảng ủy Khối dân chính đảng.

C: + 14g Họp thông qua quy hoạch khu thương mại Vĩnh Xương

      + 15g Họp thông qua quy hoạch Châu Đốc

 

S: + 8g-9g Tiếp và làm việc Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam

     + 9g-9g30 Dự Đại hội Người tù kháng chiến tỉnh AG tại CLB Hưu trí

     + 9g30 Dự HN sơ kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ tại Sở Nội vụ

C: 13g30 Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 tại Hội trường LĐLĐ tỉnh

Họp giải quyết khiếu nại

Thứ năm

20/12

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác TP.HCM

 

S: Công bố Quyết định xã Bình Hòa, Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ sáu

21/12

Đi công tác nước ngoài

S: 7g30 Họp Ban TVTU

S: 7g30 Họp Ban TVTU.

Thăm Đội K93 tại Campuchia

 

 

Thứ bảy

22/12

 

Đi công tác nước ngoài

 

Thăm Đội K93 tại Campuchia

 

 

Chủ nhật

23/12

Đi công tác nước ngoài

 

Thăm Đội K93 tại Campuchia

 

 

              

             Ghi chú: - Ngày 27/12/2018: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ

                           - Ngày 28-29/12/2018: TTUB Họp trực tuyến Chính phủ về triển khai kinh tế xã hội 2019 


                                                        

                  LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

 Từ 24/12/2018 đến 30/12/2018

    Ngày

Chủ tịch

Vương Bình Thạnh

Phó Chủ tịch

Lê Văn Nưng

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

24/12

Đi công tác nước ngoài

S: Họp báo TTUB

 

S: Họp báo TTUB

 

S: Họp báo TTUB

 

Thứ ba

25/12

 

Đi công tác nước ngoài

 

 

 

Thứ tư

26/12

 

 

 

S: Hội nghị kiểm điểm BCH Đảng bộ huyện Tịnh Biên

 

Thứ năm

27/12

 

Tiếp công dân định kỳ

 

 

 

Thứ sáu

28/12

 

S: 8g Họp trực tuyến Chính phủ về triển khai kinh tế xã hội 2019

S: 8g Họp trực tuyến Chính phủ về triển khai kinh tế xã hội 2019

S: 8g Họp trực tuyến Chính phủ về triển khai kinh tế xã hội 2019

C: Hội nghị kỷ niệm 40 năm Ngày biên giới Tây Nam - Hội trường Tỉnh

S: 8g Họp trực tuyến Chính phủ về triển khai kinh tế xã hội 2019

Thứ bảy

29/12

 

Họp trực tuyến Chính phủ về triển khai kinh tế xã hội 2019

Họp trực tuyến Chính phủ về triển khai kinh tế xã hội 2019

Họp trực tuyến Chính phủ về triển khai kinh tế xã hội 2019

Họp trực tuyến Chính phủ về triển khai kinh tế xã hội 2019

Chủ nhật

30/12

 

 

 

 

các tin khác
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh