Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Năm 2019

Hội nghị triển khai nghiệp vụ ghi phiếu và sử dụng công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (12/03/2019)

 

Châu Thành tổ chức Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (05/03/2019)

 

An Giang: triển khai nghiệp vụ ghi phiếu và sử dụng công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (27/02/2019)

 

Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (19/02/2019)

 

Thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang (10/01/2019)