Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Năm 2019

An Giang: Dân số đứng thứ 8 trong cả nước và đứng nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (29/10/2019)

 

Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (11/07/2019)

 

An Giang: kết quả thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (02/05/2019)

 

Tân Châu: Hoàn thành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (25/04/2019)

 

Phú Tân hoàn thành phỏng vấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (24/04/2019)

 

Chợ Mới hoàn thành công tác Tổng Điều tra dân số và nhà ở 2019 (23/04/2019)

 

Xã Vĩnh An, huyện Châu Thành hoàn thành công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (22/04/2019)

 

An Giang: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Phú Tân hướng dẫn cách ghi phiếu mẫu (19/04/2019)

 

Xã Cần Đăng tăng cường công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (16/04/2019)

 

Xã Nhơn Mỹ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đạt gần 76% (16/04/2019)