Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Năm 2019

Thoại Sơn: Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (02/04/2019)

 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Châu Thành tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 điểm của huyện tại thị trấn An Châu (01/04/2019)

 

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang: Ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (01/04/2019)

 

Ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại xã Nông thôn mới Núi Voi, huyện Tịnh Biên (01/04/2019)

 

Tịnh Biên: 14 xã, thị trấn đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (01/04/2019)

 

Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (01/04/2019)

 

Tịnh Biên huy động 183 điều tra viên trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (01/04/2019)

 

Chợ Mới tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (01/04/2019)

 

Công an tỉnh triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số trong Công an nhân dân (21/03/2019)

 

Phó Thủ tướng: Tổng điều tra phải đánh giá được chính xác chất lượng dân số, nhà ở (14/03/2019)