Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin - Truyền thông

An Giang họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019) (20/06/2019)

 

An Giang tham dự Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam (20/06/2019)

 

An Giang: Tổ chức tập huấn quản trị phần mềm VNPT-iOffice cho chuyên viên quản trị của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố (14/06/2019)

 

Ban Dân tộc tỉnh “ Phổ biến chính sách dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019” tại xã Vĩnh trung, huyện Tịnh Biên (10/06/2019)

 

Xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông về xây dựng “Ấp nông thôn mới” (10/06/2019)

 

Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2019 kết hợp quán triệt thông báo kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (05/06/2019)

 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên: Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới (05/06/2019)

 

Vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành VNPT-iOffice để gửi, nhận văn bản điện tử (04/06/2019)

 

Hội nghị công bố Khung đề án An Giang điện tử (31/05/2019)

 

Bảo hiểm Xã hội Hội nghị chuyên đề về an toàn, an ninh thông tin và nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý (31/05/2019)

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiểm tra công tác tuyên giáo tại Châu Thành (31/05/2019)

 

Triển khai chính sách, pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại xã dân tộc Khmer An Cư, huyện Tịnh Biên (31/05/2019)

 

Đảm bảo thông tin, truyền thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang (30/05/2019)

 

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ (30/05/2019)

 

Thành phố Châu Đốc tăng cường tuyên truyền tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi (24/05/2019)

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật (24/05/2019)

 

Hội nghị Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam (23/05/2019)

 

Công bố 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (23/05/2019)

 

Tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước (21/05/2019)

 

Hội nghị trực tuyến Triển khai cập nhật, chuyển đổi Hệ thống phầm mềm quản lý văn bản điều hành theo Quyết định số 28/2018/QĐ- TTg của Thủ Tướng Chính phủ (17/05/2019)