Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin - Truyền thông

Hướng dẫn phòng chống bão và mưa lũ (27/10/2020)

 

Đào tạo tập huấn và diễn tập an toàn thông tin Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng năm 2020 (27/10/2020)

 

Tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Tịnh Biên (26/10/2020)

 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức viên chức huyện Châu Phú (26/10/2020)

 

An Giang: Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân khu vực biên giới, vùng núi, vùng sâu, vùng xa năm 2020 (22/10/2020)

 

An Giang: Tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (21/10/2020)

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 (20/10/2020)

 

Hội Luật gia thành phố Châu Đốc tổ chức tuyển truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật Bảo vệ môi trường (19/10/2020)

 

Tuyên truyền Luật biên giới và tình hình an ninh biên giới năm 2020 trên địa bàn huyện Tịnh Biên (15/10/2020)

 

Hội Luật gia huyện Phú Tân tuyên truyền pháp luật cho Hội Liên hiệp phụ nữ (14/10/2020)

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình an ninh biên giới năm 2020 (12/10/2020)

 

Tân Châu: Hội nghị tuyên truyền về Luật biên giới, tình hình an ninh biên giới và một số nội dung trọng tâm năm 2020 (08/10/2020)

 

Ủy ban Dân tộc Trung ương kiểm tra công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc tại huyện Tri Tôn (08/10/2020)

 

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang: Tuyên truyền các văn bản luật biên giới quốc gia (08/10/2020)

 

Sở Thông tin và Truyền thông An Giang làm việc với huyện Tịnh Biên về Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2025 (07/10/2020)

 

An Giang: Triển khai chiến dịch rà quét mã độc trên địa bàn tỉnh năm 2020 (07/10/2020)

 

Người dân cảnh giác không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào hoạt động kinh doanh của ứng dụng MyAladdinz (07/10/2020)

 

Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (07/10/2020)

 

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin tại các điểm truy nhập wifi Internet công cộng (02/10/2020)

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên truyền về Luật Biên giới và các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh biên giới năm 2020 (02/10/2020)