Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin - Truyền thông

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiểm tra công tác tuyên giáo tại Châu Thành (31/05/2019)

 

Triển khai chính sách, pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại xã dân tộc Khmer An Cư, huyện Tịnh Biên (31/05/2019)

 

Đảm bảo thông tin, truyền thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang (30/05/2019)

 

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ (30/05/2019)

 

Thành phố Châu Đốc tăng cường tuyên truyền tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi (24/05/2019)

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật (24/05/2019)

 

Hội nghị Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam (23/05/2019)

 

Công bố 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (23/05/2019)

 

Tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước (21/05/2019)

 

Hội nghị trực tuyến Triển khai cập nhật, chuyển đổi Hệ thống phầm mềm quản lý văn bản điều hành theo Quyết định số 28/2018/QĐ- TTg của Thủ Tướng Chính phủ (17/05/2019)

 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông: Phối hợp tuyên truyền Luật Biên giới Quốc gia cho nhân dân khu vực biên giới (14/05/2019)

 

Hội nghị triển khai nghị định của Chính phủ và bồi dưỡng kiến thức pháp lý (10/05/2019)

 

An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại báo chí và truyền thông năm 2019 (08/05/2019)

 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2019 (07/05/2019)

 

Trao thẻ Nhà báo cho phóng viên, biên tập viên Đài truyền thanh cấp huyện (06/05/2019)

 

BÁO CÁO SƠ KẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT (03/05/2019)

 

An Giang long trọng tổ chức Lễ Họp mặt cán bộ, chiến sĩ Giao bưu- Thông tin khu 8 lần VII năm 2019 (27/04/2019)

 

Hội thảo An toàn an ninh thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0 (25/04/2019)

 

Hội nghị Giao ban về Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia quí I / 2019 khu vực phía Nam (25/04/2019)

 

Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn, an ninh thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0 (25/04/2019)