Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin - Truyền thông

Hội nghị công bố Khung đề án An Giang điện tử (31/05/2019)

 

Bảo hiểm Xã hội Hội nghị chuyên đề về an toàn, an ninh thông tin và nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý (31/05/2019)

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiểm tra công tác tuyên giáo tại Châu Thành (31/05/2019)

 

Triển khai chính sách, pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại xã dân tộc Khmer An Cư, huyện Tịnh Biên (31/05/2019)

 

Đảm bảo thông tin, truyền thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang (30/05/2019)

 

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ (30/05/2019)

 

Thành phố Châu Đốc tăng cường tuyên truyền tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi (24/05/2019)

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật (24/05/2019)

 

Hội nghị Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam (23/05/2019)

 

Công bố 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (23/05/2019)

 

Tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước (21/05/2019)

 

Hội nghị trực tuyến Triển khai cập nhật, chuyển đổi Hệ thống phầm mềm quản lý văn bản điều hành theo Quyết định số 28/2018/QĐ- TTg của Thủ Tướng Chính phủ (17/05/2019)

 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông: Phối hợp tuyên truyền Luật Biên giới Quốc gia cho nhân dân khu vực biên giới (14/05/2019)

 

Hội nghị triển khai nghị định của Chính phủ và bồi dưỡng kiến thức pháp lý (10/05/2019)

 

An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại báo chí và truyền thông năm 2019 (08/05/2019)

 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2019 (07/05/2019)

 

Trao thẻ Nhà báo cho phóng viên, biên tập viên Đài truyền thanh cấp huyện (06/05/2019)

 

BÁO CÁO SƠ KẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT (03/05/2019)

 

An Giang long trọng tổ chức Lễ Họp mặt cán bộ, chiến sĩ Giao bưu- Thông tin khu 8 lần VII năm 2019 (27/04/2019)

 

Hội thảo An toàn an ninh thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0 (25/04/2019)