Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nông nghiệp, Nông thôn

Tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt (Procambarus Clarkii) (05/06/2019)

 

Hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng huyện cù lao Chợ Mới (03/06/2019)

 

Đoàn công tác Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung Ương khảo sát thực tế tại huyện Tịnh Biên (31/05/2019)

 

Ban chỉ đạo tỉnh làm việc với huyện Phú Tân về thực hiện các biện pháp ứng phó với bệnh dịch tả heo Châu Phi (31/05/2019)

 

Chợ Mới họp khẩn về công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi (30/05/2019)

 

An Giang: Ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các ấp thuộc các xã khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2018 – 2020 (29/05/2019)

 

Thoại Sơn tăng cường phòng phống dịch tả heo Châu Phi (28/05/2019)

 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp bàn giải pháp khống chế bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn thành phố Long Xuyên (28/05/2019)

 

Chợ Mới đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả (27/05/2019)

 

Tịnh Biên tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhanh công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi (24/05/2019)

 

An Giang ban hành Bộ tiêu chí “Ấp nông thôn mới” trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2018-2020 (24/05/2019)

 

Họp bàn giải pháp khống chế bệnh Dịch tả heo Châu Phi (23/05/2019)

 

Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi (22/05/2019)

 

An Giang: Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (21/05/2019)

 

Lãnh đạo tỉnh khảo sát thực tế Dự án Nuôi trồng thủy sản Công nghệ cao xã Bình Phú (21/05/2019)

 

Giám sát kết quả thực hiện Chương trình hành động về phát triển nông nghiệp (20/05/2019)

 

Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các ấp thuộc các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020 (20/05/2019)

 

An Giang xuất khẩu lô xoài đầu tiên sang thị trường Mỹ (20/05/2019)

 

An Giang khai mạc Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ 3 năm 2019 (17/05/2019)

 

An Giang sẽ xuất khẩu xoài sang Mỹ trong tháng 6 (17/05/2019)