Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nông nghiệp, Nông thôn

Tăng trưởng khu vực 1 của ngành nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt cao nhất trong vòng 5 năm (26/07/2019)

 

An Giang: Công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi đến ngày 25/7/2019 (26/07/2019)

 

Thẩm định thẩm định, xét công nhận xã Châu Phong, Tx. Tân Châu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019 (26/07/2019)

 

An Giang: Hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi (25/07/2019)

 

Hướng dẫn hồ sơ hỗ trợ hộ chăn nuôi heo bị tiêu huỷ do bệnh dịch tả heo châu Phi (25/07/2019)

 

Phú Tân phát triển làng nghề làm lò đất truyền thống (22/07/2019)

 

Khánh thành cầu Thoại Ngọc Hầu kết nối đôi bờ xã Thoại Giang và Thị trấn Núi Sập (19/07/2019)

 

Phú Tân công bố dịch tả heo Châu Phi (15/07/2019)

 

Thông qua Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh An Giang (12/07/2019)

 

Hỗ trợ các đơn vị đưa nông sản sạch vào cửa hàng Bách Hóa Xanh (12/07/2019)

 

Châu Thành tiêu hủy 66 con heo bị bệnh dịch tả heo Châu phi (12/07/2019)

 

Châu Thành phát hiện 02 ổ dịch tả heo Châu Phi đầu tiên (11/07/2019)

 

An Giang thông báo mức hỗ trợ heo bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả heo Châu Phi (10/07/2019)

 

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất nấm ăn theo hướng công nghệ cao (08/07/2019)

 

Phú Tân: Xem xét kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi trồng cây ăn trái (08/07/2019)

 

Đưa trái xoài Ba Màu xuất ngoại (05/07/2019)

 

Thống nhất công nhận huyện Thoại Sơn đạt chuẩn huyện Nông thôn mới (04/07/2019)

 

Chế xe cắt cỏ tiện ích cho nông dân làm vườn (04/07/2019)

 

Hướng dẫn các bước xử lý ổ dịch Dịch tả heo Châu Phi (03/07/2019)

 

Trong 30 ngày Chợ Mới có 19 điểm dịch tả heo Châu Phi (03/07/2019)