Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nông nghiệp, Nông thôn

Đoàn công tác tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ Nông thôn mới tại xã biên giới An Phú, huyện Tịnh Biên (14/04/2021)

 

Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ (13/04/2021)

 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổng kết phong trào thi đua và kỷ niệm Ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam (12/04/2021)

 

Xây dựng thương hiệu tôm càng xanh toàn đực ở An Giang (08/04/2021)

 

Khuyến cáo các giống lúa được khuyến khích trồng vụ hè thu 2021 (07/04/2021)

 

Khuyến cáo Lịch xuống giống Khuyến cáo Lịch xuống giống lúa né rày vụ hè thu 2021 (07/04/2021)

 

Khuyến cáo Lịch xuống giống lúa né khô hạn và chia sẻ nguồn nước vụ hè thu 2021 (07/04/2021)

 

Phú Tân qua 2 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng (05/04/2021)

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường (01/04/2021)

 

Công bố quyết định công nhận Long Điền A đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” (30/03/2021)

 

Khánh thành cầu Hy vọng 110 - cầu cồn Nhơn Hòa, xã Nhơn Mỹ (29/03/2021)

 

Chương trình phát triển thương hiệu cho 15 sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2026 và định hướng đến năm 2030 tỉnh An Giang (29/03/2021)

 

Bảo đảm diện tích bị bệnh ở cá tra nuôi thấp hơn 8% tổng diện tích nuôi vào năm 2030 (29/03/2021)

 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 (26/03/2021)

 

An Giang: Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng tốc (25/03/2021)

 

Lễ công nhận xã An Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (25/03/2021)

 

Tri Tôn tập trung hỗ trợ 11 công ty, hợp tác xã, hộ sản xuất đạt sản phẩm OCOP 2021 (24/03/2021)

 

Thoại Sơn phấn đấu 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 (23/03/2021)

 

Lễ công nhận xã Vọng Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (22/03/2021)

 

Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 (19/03/2021)