Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý kiến về danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2018 (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý rác Bình Hòa H.Châu Thành (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến Dự thảo quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thâm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ... (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến ý dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng kí kinh doanh trên địa bàn (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định nội dung , mức chi đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thảo thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến về danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho gia đình đã có nhiều đóng góp cho công tác xã hội từ thiện (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo giải quyết bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 (23/11/2018)

 

Xin ý kiến nhân dân về xét phong tặng Danh hiệu Anh Hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh AG (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến nhân dân về danh sách đề nghị khen cấp Nhà nước 2018 (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập Quỹ Hỗ trợ xã hội hóa vào Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo đề nghị nhân dân góp ý về danh sách đề nghị truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng" (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ HTKT cụm CN trên địa bàn tỉnh AG (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chinh phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Đề án mức thu, chế độ thu, nộp, giảm, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)