Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập Quỹ Hỗ trợ xã hội hóa vào Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo đề nghị nhân dân góp ý về danh sách đề nghị truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng" (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ HTKT cụm CN trên địa bàn tỉnh AG (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chinh phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Đề án mức thu, chế độ thu, nộp, giảm, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định mức thu chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (23/11/2018)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo qui định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo qui định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến đóng góp Dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (23/11/2018)