Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Sở Tư pháp lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang (27/05/2019)

 

Lấy ý kiến dự thảo về việc Quyết định ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang (07/05/2019)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ, đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Thoại Sơn năm 2018 (18/04/2019)

 

Sở Xây dựng lấy ý kiến dự thảo dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp và QLSD phí sử dụng một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc và TX. Tân Châu. (29/03/2019)

 

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội công khai thông tin 02 hồ sơ đề nghị xác nhận Liệt sĩ (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết và Tờ trình quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo quy định mức thu, chế độ thu nộp, QL và sử dụng phí thẩm định BC đánh giá tác động môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị Quyết HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi từ NSNN đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy Ban nhân dân tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo quy định, mức thu, chế độ thu, miễn giảm, nộp , quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến về danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2018 (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý rác Bình Hòa H.Châu Thành (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến Dự thảo quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thâm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ... (23/11/2018)