Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định mức thu chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (23/11/2018)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo qui định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo qui định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Sở Tài chính lấy ý kiến đóng góp Dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2018)

 

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (23/11/2018)