Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kinh tế, Hợp tác đầu tư

An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 27.000 lao động năm 2021 (21/06/2021)

 

Hiệu quả từ chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm giai đoạn 2016 - 2020 (18/06/2021)

 

An Giang phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu qua biên giới 10% mỗi năm (17/06/2021)

 

Làng nghề góp phần phát triển kinh tế địa phương Châu Thành (14/06/2021)

 

An Giang: Tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá (14/06/2021)

 

Nội dung so sánh của các cam kết chính trong HIệp định EVFTA và UKVFTA (14/06/2021)

 

Danh sách 94 điểm bán hàng bình ổn trên địa bàn tỉnh An Giang (11/06/2021)

 

Tân Châu: Tìm mô hình để phát triển ngành du lịch (09/06/2021)

 

Sàn thương mại điện tử postmart.vn và voso.vn: Chung tay hỗ trợ tiêu thụ vải Bắc Giang (08/06/2021)

 

An Giang: Phấn đấu đến năm 2025 đưa vào khai thác 01 trung tâm logistics cấp tỉnh (07/06/2021)

 

An Giang dự trữ hàng hóa khoảng 4.000 tỷ đồng đảm bảo bình ổn thị trường (03/06/2021)

 

Tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (31/05/2021)

 

Tân Châu tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” (31/05/2021)

 

Tân Châu tập trung đầu tư phát triển sớm trở thành Thành phố (28/05/2021)

 

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và điều kiện để duy trì mức tăng trưởng (26/05/2021)

 

Châu Thành tạo mọi điều kiện thu hút đầu tư trên tinh thần hợp tác, bình đẳng, tuân thủ quy định pháp luật (22/05/2021)

 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tri Tôn phát vay cho các hộ gia đình Khmer khó khăn (19/05/2021)

 

Tạo sự thống nhất và đồng thuận trong Nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội (18/05/2021)

 

An Giang dự kiến tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tháng 10/2021 (13/05/2021)

 

An Giang: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,2% (13/05/2021)