Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

KHCN, Môi trường

Công bố Quyết định của UBND tỉnh về tình huống khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn và triển khai các chế độ, chính sách đối với các hộ dân nằm trong khu vực sạt lỡ (18/09/2020)

 

An Giang đẩy mạnh triển khai hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ (16/09/2020)

 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu (15/09/2020)

 

Lễ khởi động Nhà máy điện năng lượng mặt trời giai đoạn II với vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng (15/09/2020)

 

Hội LHPN tỉnh An Giang truyền thông “Bảo vệ môi trường” trên địa bàn huyện Tịnh Biên (11/09/2020)

 

An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn (11/09/2020)

 

Tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu (10/09/2020)

 

Lũ về Đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện từ ngày 22 tháng 8 năm 2020 và chậm hơn so với TBNN là 29 ngày (09/09/2020)

 

Học sinh, sinh viên An Giang tham gia lắp ráp máy khử trùng diệt khuẩn tự động phòng chống Covid-19 (09/09/2020)

 

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên sông Tiền... (09/09/2020)

 

Hỗ trợ 2 dự án sản xuất gạch không nung (08/09/2020)

 

Mô hình Tổ Phụ nữ “Hạn chế sử dụng rác thải nhựa”của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh An góp phần bảo vệ môi trường (04/09/2020)

 

Tăng cường phối hợp phòng ngừa, xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép (04/09/2020)

 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh An Giang năm 2020 (01/09/2020)

 

Thông báo lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên sông Tiền thuộc xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, Chợ Mới (01/09/2020)

 

Ra quân trồng cây xanh chào mừng 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020) (31/08/2020)

 

An Giang: Tăng cường quản lý, giám sát rác thải sinh hoạt trên sông, kênh, rạch và điểm du lịch (25/08/2020)

 

Nghiệm thu dự án Ứng dụng, đổi mới công nghệ máy sàng lồng quay trong sản xuất phân bón (21/08/2020)

 

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Hoàn thiện quy trình nuôi luân trùng siên nhỏ (Brachionus angularis)” (20/08/2020)

 

Quy chế phối hợp trong phòng ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ chất lượng nước công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang (20/08/2020)