Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

KHCN, Môi trường

Kế hoạch thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 (27/03/2020)

 

An Giang tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (27/03/2020)

 

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Ứng dụng, đổi mới công nghệ máy sàng lồng quay trong sản xuất phân bón (26/03/2020)

 

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Ứng dụng thiết bị gieo hạt lúa theo cụm tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn (24/03/2020)

 

Thu gom, đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm để bảo vệ môi trường (23/03/2020)

 

Thoại Sơn kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng (23/03/2020)

 

An Giang: Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020 (23/03/2020)

 

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Nhân rộng mô hình nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt vào sản xuất dưa lưới TL3 tại thành phố Châu Đốc” (17/03/2020)

 

An Nông - Tịnh Biên quyết tâm bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng (17/03/2020)

 

Phê duyệt phương án quản lý Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư (16/03/2020)

 

Châu Thành ra sức thực hiện tiêu chí về môi trường, hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới (16/03/2020)

 

Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh An Giang đến năm 2025 (13/03/2020)

 

Thủ tướng: Bao giờ ĐBSCL không còn nhiễm mặn? (09/03/2020)

 

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới làm việc tại An Giang (06/03/2020)

 

Khảo sát đề xuất xử lý đoạn cạn sông Cái Vừng và kênh Thần Nông tại huyện Phú Tân (06/03/2020)

 

Đoàn Công tác tỉnh An Giang và Ngân hàng Thế giới đến khảo sát đầu tư Dự án hệ thống thoát nước và thu gom nước thải trên địa bàn thị xã Tân Châu (05/03/2020)

 

Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020 tại xã An Nông, huyện Tịnh Biên (03/03/2020)

 

Điều chỉnh chính sách xây dựng cụm dân cư vùng ngập lũ ĐBSCL (03/03/2020)

 

Hội đồng thẩm định nội dung dự án Nhân rộng mô hình trồng nấm rơm từ nguyên liệu 50% rơm phối trộn 50% lục bình (28/02/2020)

 

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài tỉnh “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu nhiệm vụ và tiềm lực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang” (27/02/2020)