Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo Bác thời gian tới, cần làm tốt 3 nhiệm vụ: Học tập, làm theo và nêu gương (15/06/2021)

 

Học tập tính năng động, sáng tạo của Hồ Chí Minh (09/06/2021)

 

Khát vọng Hồ Chí Minh (07/06/2021)

 

Hành trình cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành và bài học về giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên hôm nay (04/06/2021)

 

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2021): Hiểu thêm về lựa chọn lịch sử của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh (04/06/2021)

 

Cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương (03/06/2021)

 

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) (02/06/2021)

 

Tỉnh Đoàn An Giang: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2017 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (26/05/2021)

 

Hội viên Cựu Chiến binh xã Tân An làm kinh tế giỏi (25/05/2021)

 

Hồ Chí Minh - một mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa (20/05/2021)

 

Sức sống bất diệt của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc (19/05/2021)

 

Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/05/2021)

 

Công an nhân dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (17/05/2021)

 

Cuộc thi tìm hiểu “Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại” năm 2021 (14/05/2021)

 

Huyện Đoàn Châu Thành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (28/04/2021)

 

Tri Tôn: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (28/04/2021)

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang sơ kết 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (27/04/2021)

 

Tân Châu: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (26/04/2021)

 

Sư đoàn 330 (Quân khu 9) sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị (23/04/2021)

 

Châu Phú: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (20/04/2021)