Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Học tập và làm theo Bác

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang: Học tập và làm theo Bác từ lời nói đến hành động (27/12/2018)

 

Châu Thành: Nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay, qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (27/12/2018)

 

An Giang: Lão nông Ngô Văn Đậu hơn 20 năm miệt mài với công tác từ thiện xã hội, được tôn vinh tại lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (27/12/2018)

 

70 năm khắc sâu lời Bác dạy - Tư tưởng yêu nước, thương dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (27/12/2018)

 

Tuổi trẻ Phú Tân đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác (27/12/2018)

 

Tịnh Biên: sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị (27/12/2018)

 

Giá trị lý luận và thực tiễn của “Thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội” với công tác thi đua - khen thưởng hiện nay (27/12/2018)

 

Chợ Mới hội nghị giao ban học tập làm theo Bác quý II (27/12/2018)

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (27/12/2018)

 

An Giang: Phụ nữ thi đua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (27/12/2018)

 

Phú Tân: Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được các chi, đảng bộ quan tâm (27/12/2018)

 

Tuổi trẻ xã biên giới An Phú học tập và làm theo lời Bác (27/12/2018)

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong tổ chức Đoàn, Hội tỉnh An Giang năm 2018 (27/12/2018)

 

Huyện Đoàn Phú Tân: Tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về “Gương người thật, việc thật” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (27/12/2018)

 

Vận dụng văn hóa hòa bình và khoan dung của Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế về văn hóa (27/12/2018)

 

Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cụm 03 tại huyện Phú Tân (27/12/2018)

 

Tân Châu: Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (27/12/2018)

 

Giao ban thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm 5 (27/12/2018)

 

Xây dựng phong cách gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân (27/12/2018)

 

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (18/12/2018)