Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Ngày 04/11/2020, đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn (29/10/2020)

 

Khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (29/10/2020)

 

Thông cáo về kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (29/10/2020)

 

Thông cáo về kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (29/10/2020)

 

Thông cáo về kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (29/10/2020)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung (28/10/2020)

 

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai (28/10/2020)

 

Ban thường vụ Huyện ủy Chợ Mới trao quyết định điều động cán bộ (28/10/2020)

 

Ban Thường vụ Huyện uỷ Chợ Mới trao quyết định công tác cán bộ (23/10/2020)

 

An Giang: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của niên độ giải ngân năm 2020 (23/10/2020)

 

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (23/10/2020)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh (22/10/2020)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát trước kỳ họp tại huyện Chợ Mới (21/10/2020)

 

Tân Châu: Trao Quyết định điều động, luân chuyển 26 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý (21/10/2020)

 

Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khảo sát, giám sát trước kì họp cuối năm 2020 tại Châu Phú (20/10/2020)

 

Cử tri tỉnh An Giang gửi gắm nhiều vấn đề đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (20/10/2020)

 

Khai mạc kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa XIV (20/10/2020)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát, giám sát về phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm và công tác quản lý sử dụng đất công trên địa bàn thành phố Long Xuyên (19/10/2020)

 

Triệu tập kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (19/10/2020)

 

An Giang: Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (16/10/2020)