Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Châu Thành trao quyết định điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý (20/11/2020)

 

Hoàn thành giám sát về việc sắp xếp, giải thể các Hợp tác xã yếu kém trên địa bàn tỉnh (19/11/2020)

 

An Giang gặp gỡ các cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ trong tỉnh (18/11/2020)

 

Nghị quyết thành lập, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (18/11/2020)

 

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Châu Đốc trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (18/11/2020)

 

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (16/11/2020)

 

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành (16/11/2020)

 

Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thoại Sơn trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (16/11/2020)

 

An Giang trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (13/11/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Phú trước kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh (13/11/2020)

 

Quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND (13/11/2020)

 

Những nội dung chính của Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020của Thủ tướng Chính phủ (12/11/2020)

 

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tịnh Biên trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (12/11/2020)

 

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Tân trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (12/11/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri và đối thoại với nhân dân phường Bình Khánh, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên (12/11/2020)

 

Từ 23/11 đến 25/11/2020, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (12/11/2020)

 

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên (11/11/2020)

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị thành phố Long Xuyên thảo luận, đóng góp ý kiến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trước kỳ họp cuối năm (11/11/2020)

 

Triệu tập kỳ họp cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (11/11/2020)

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Tri Tôn thảo luận, đóng góp các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (11/11/2020)