Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Từ ngày 25/5 đến 28/5/2020, đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn (28/05/2020)

 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành giám sát trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh (28/05/2020)

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kết quả thực hiện chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn kém hiệu quả và gây lãng phí (28/05/2020)

 

Từ ngày 4/6 đến 05/6/2020, đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành (27/05/2020)

 

Xem xét nhiều nội dung tại kỳ họp giữa năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh (27/05/2020)

 

Từ 27/5 đến 11/6, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 trên địa bàn thành phố Long Xuyên (26/05/2020)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2020 (26/05/2020)

 

Đại hội Đảng viên lần thứ XI Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/05/2020)

 

Tri Tôn: Cử phiên dịch ở những điểm tiếp xúc cử tri có đông đồng bào dân tộc Khmer (25/05/2020)

 

Xem xét kết quả xây dựng các trường học đạt chuẩn Quốc gia (25/05/2020)

 

Châu Đốc: Xem xét kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ (22/05/2020)

 

Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị nhiều vấn đề đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (22/05/2020)

 

Châu Phú tiếp đoàn Ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh (20/05/2020)

 

Từ ngày 25/5 đến 29/5/2020, đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 trên địa bàn tỉnh (18/05/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Kiến An trước kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV (14/05/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Châu Lăng huyện Tri Tôn trước kỳ họp thứ 9 (14/05/2020)

 

Đoàn khảo sát Ban văn hóa- xã hội HĐND tỉnh An Giang làm việc tại Chợ Mới (13/05/2020)

 

An Giang: Nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh được kiến nghị đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XIV (08/05/2020)

 

Xem xét kết quả thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 thị xã Tân Châu (08/05/2020)

 

HĐND thị xã Tân Châu khóa VI (nhiệm kỳ 2016 – 2021), triệu tập kỳ họp lần thứ 12 (bất thường) (07/05/2020)