Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tiếp xúc với bà con cử tri trên địa bàn huyện Tri Tôn báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 10 (26/11/2020)

 

Kỳ họp lần thứ 18 (cuối năm 2020) Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra từ ngày 03 đến 04/12/2020 (26/11/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri hai xã Bình Hòa và An Hòa huyện Châu Thành (25/11/2020)

 

Ban Văn hóa - xã hội họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (25/11/2020)

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc Hội khóa XIV (25/11/2020)

 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên sau kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV (25/11/2020)

 

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tiếp xúc cử tri huyện Phú Tân sau kỳ họp lần thứ 10 (24/11/2020)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (24/11/2020)

 

Cử tri huyện Châu Thành gửi gắm nhiều ý kiến đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang (24/11/2020)

 

An Giang hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh (23/11/2020)

 

Châu Thành trao quyết định điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý (20/11/2020)

 

Hoàn thành giám sát về việc sắp xếp, giải thể các Hợp tác xã yếu kém trên địa bàn tỉnh (19/11/2020)

 

An Giang gặp gỡ các cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ trong tỉnh (18/11/2020)

 

Nghị quyết thành lập, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (18/11/2020)

 

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Châu Đốc trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (18/11/2020)

 

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (16/11/2020)

 

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành (16/11/2020)

 

Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thoại Sơn trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (16/11/2020)

 

An Giang trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (13/11/2020)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Châu Phú trước kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh (13/11/2020)