Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Phú Tân (12/06/2019)

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Chợ Mới họp đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh (12/06/2019)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp hoàn thành tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thoại Sơn chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2019 (12/06/2019)

 

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (11/06/2019)

 

Hội nghị đối thoại lần thứ 13 giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân phường Vĩnh Nguơn, phường Châu Phú A và tiếp xúc cử tri HĐND 3 cấp (11/06/2019)

 

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành (11/06/2019)

 

Thường trực HĐND tỉnh giám sát trước kỳ họp giữa năm 2019 tại huyện Châu Thành (06/06/2019)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Long Xuyên (05/06/2019)

 

Xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019 tại huyện Chợ Mới (05/06/2019)

 

Khảo sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019 tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới (04/06/2019)

 

Từ ngày 4/6 - 7/6/2019, Thường trực Hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, khảo sát trước kỳ họp giữa năm 2019 (03/06/2019)

 

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Mỹ Đức và xã Vĩnh Thạnh Trung huyện Châu Phú trước kỳ họp giữa năm 2019 (03/06/2019)

 

HĐND huyện Tịnh Biên họp liên tịch để thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 11 (03/06/2019)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri thị trấn An Châu (31/05/2019)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2019 (31/05/2019)

 

Bí thư Thị ủy - Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Xương (29/05/2019)

 

Chợ Mới: Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Kiến An (29/05/2019)

 

Kỳ họp lần thứ 10 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp (28/05/2019)

 

Thông qua Nghị quyết ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang phục vụ cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (28/05/2019)

 

An Giang: Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ (28/05/2019)